Skattelisten

Per-Einar Leer Nordbø

Født:
1943
Bosted:
Sverige
Skattekommune:
Bærum
Skattefylke:
Akershus
År Inntekt Formue Skatt Endring inntekt
2009 0 0 0 0%
2008 0 0 0
 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt

Per-Einar Leer tjente 406 469 kroner mindre enn snittet i Bærum i 2009.

Per-Einar Leer betalte 100% mindre i skatt enn snittet for innbyggerne i Bærum i samme periode.

Formuen til Per-Einar Leer er 998 524 kroner under snittet i Bærum.

Beregnet reell inntekt for Per-Einar Leer Nordbø i 2009
Skatteklasse 1:
 0
Skatteklasse 2:
 0

Modellen gir et estimat på personinntekt (pensjonsgivende inntekt, som er grunnlaget for beregning av trygdeavgiften og eventuell toppskatt) til en ordinær lønnsmottaker.

Topplister for 1943-kullet i Bærum kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for Bærum kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Søk etter personer i skattelistene fra 2009

Les hvorfor du ikke kan søke i 2010-tallene.

reklame