Skattelisten

Elizabeth Arneberg Bjørkheim

Født:
1980
Bosted:
2319 Hamar
Skattekommune:
Hamar
Skattefylke:
Hedmark
År Inntekt Formue Skatt Endring inntekt
2009 120 036 0 45 796
 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt

Elizabeth tjente 142 894 kroner mindre enn snittet i Hamar i 2009.

Elizabeth betalte 47,2% mindre i skatt enn snittet for innbyggerne i Hamar i samme periode.

Formuen til Elizabeth er 382 266 kroner under snittet i Hamar.

Beregnet reell inntekt for Elizabeth Arneberg Bjørkheim i 2009
Skatteklasse 1:
 302 691
Skatteklasse 2:
 444 785

Modellen gir et estimat på personinntekt (pensjonsgivende inntekt, som er grunnlaget for beregning av trygdeavgiften og eventuell toppskatt) til en ordinær lønnsmottaker.

Topplister for 2319 Hamar

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for 1980-kullet i Hamar kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for Hamar kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Søk etter personer i skattelistene fra 2009

Les hvorfor du ikke kan søke i 2010-tallene.

reklame