Skattelisten

Gerd Klara Sæle

Født:
1966
Bosted:
5355 Knarrevik
Skattekommune:
Fjell
Skattefylke:
Hordaland
År Inntekt Formue Skatt Endring inntekt
2009 382 666 8 014 141 187 74 950 (+ 24,4%)
2008 307 716 0 115 490 31 825 (+ 11,5%)
2007 275 891 0 100 049 8 689 (+ 3,3%)
2006 267 202 0 95 014
 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt

Gerd Klara tjente 74 497 kroner mer enn snittet i Fjell i 2009.

Gerd Klara betalte 30,8% mer i skatt enn snittet for innbyggerne i Fjell i samme periode.

Formuen til Gerd Klara er 420 740 kroner under snittet i Fjell.

Beregnet reell inntekt for Gerd Klara Sæle i 2009
Skatteklasse 1:
 506 538
Skatteklasse 2:
 574 538

Modellen gir et estimat på personinntekt (pensjonsgivende inntekt, som er grunnlaget for beregning av trygdeavgiften og eventuell toppskatt) til en ordinær lønnsmottaker.

Topplister for 5355 Knarrevik

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for 1966-kullet i Fjell kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for Fjell kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Søk etter personer i skattelistene fra 2009

Les hvorfor du ikke kan søke i 2010-tallene.

reklame