Skattelisten

Grete Hoven

Født:
1948
Bosted:
7600 Levanger
Skattekommune:
Levanger
Skattefylke:
Nord-Trøndelag
År Inntekt Formue Skatt Endring inntekt
2009 425 479 1 630 964 163 589 12 979 (- 3%)
2008 438 458 1 762 353 168 602 50 103 (+ 12,9%)
2007 388 355 1 717 448 151 445 30 475 (+ 8,5%)
2006 357 880 2 042 254 144 211
 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt

Grete tjente 185 752 kroner mer enn snittet i Levanger i 2009.

Grete betalte 109,1% mer i skatt enn snittet for innbyggerne i Levanger i samme periode.

Formuen til Grete er 1 337 006 kroner over snittet i Levanger.

Beregnet reell inntekt for Grete Hoven i 2009
Skatteklasse 1:
 473 263
Skatteklasse 2:
 552 454

Modellen gir et estimat på personinntekt (pensjonsgivende inntekt, som er grunnlaget for beregning av trygdeavgiften og eventuell toppskatt) til en ordinær lønnsmottaker.

Topplister for 7600 Levanger

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for 1948-kullet i Levanger kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for Levanger kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Søk etter personer i skattelistene fra 2009

Les hvorfor du ikke kan søke i 2010-tallene.

reklame