Skattelisten

Grete Solveig Burmo

Født:
1964
Bosted:
7600 Levanger
Skattekommune:
Levanger
Skattefylke:
Nord-Trøndelag
År Inntekt Formue Skatt Endring inntekt
2009 300 023 0 104 209 21 157 (+ 7,6%)
2008 278 866 0 98 322 56 235 (+ 25,3%)
2007 222 631 0 78 670 1 166 (+ 0,5%)
2006 221 465 0 78 723
 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt

Grete Solveig tjente 60 296 kroner mer enn snittet i Levanger i 2009.

Grete Solveig betalte 33,2% mer i skatt enn snittet for innbyggerne i Levanger i samme periode.

Formuen til Grete Solveig er 293 958 kroner under snittet i Levanger.

Beregnet reell inntekt for Grete Solveig Burmo i 2009
Skatteklasse 1:
 405 468
Skatteklasse 2:
 492 503

Modellen gir et estimat på personinntekt (pensjonsgivende inntekt, som er grunnlaget for beregning av trygdeavgiften og eventuell toppskatt) til en ordinær lønnsmottaker.

Topplister for 7600 Levanger

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for 1964-kullet i Levanger kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for Levanger kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Søk etter personer i skattelistene fra 2009

Les hvorfor du ikke kan søke i 2010-tallene.

reklame