Skattelisten

Azra Arifovic

Født:
1985
Bosted:
1711 Sarpsborg
Skattekommune:
Sarpsborg
Skattefylke:
Østfold
År Inntekt Formue Skatt Endring inntekt
2009 250 550 0 83 843 131 802 (+ 111%)
2008 118 748 0 37 045 116 244 (- 49,5%)
2007 234 992 0 78 935 51 154 (+ 27,8%)
2006 183 838 0 61 096
 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt

Azra tjente 13 976 kroner mer enn snittet i Sarpsborg i 2009.

Azra betalte 11,3% mer i skatt enn snittet for innbyggerne i Sarpsborg i samme periode.

Formuen til Azra er 330 390 kroner under snittet i Sarpsborg.

Beregnet reell inntekt for Azra Arifovic i 2009
Skatteklasse 1:
 321 961
Skatteklasse 2:
 453 732

Modellen gir et estimat på personinntekt (pensjonsgivende inntekt, som er grunnlaget for beregning av trygdeavgiften og eventuell toppskatt) til en ordinær lønnsmottaker.

Topplister for 1711 Sarpsborg

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for 1985-kullet i Sarpsborg kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for Sarpsborg kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Søk etter personer i skattelistene fra 2009

Les hvorfor du ikke kan søke i 2010-tallene.

reklame