Skattelisten

Per Espen Jakobsen

Født:
1964
Bosted:
2830 Raufoss
Skattekommune:
Vestre Toten
Skattefylke:
Oppland
År Inntekt Formue Skatt Endring inntekt
2009 293 991 0 121 769 51 254 (+ 21,1%)
2008 242 737 0 81 676 20 431 (- 7,8%)
2007 263 168 0 90 876 33 197 (- 11,2%)
2006 296 365 25 068 102 303
 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt

Per Espen tjente 51 714 kroner mer enn snittet i Vestre Toten i 2009.

Per Espen betalte 59,6% mer i skatt enn snittet for innbyggerne i Vestre Toten i samme periode.

Formuen til Per Espen er 321 774 kroner under snittet i Vestre Toten.

Beregnet reell inntekt for Per Espen Jakobsen i 2009
Skatteklasse 1:
 539 080
Skatteklasse 2:
 607 080

Modellen gir et estimat på personinntekt (pensjonsgivende inntekt, som er grunnlaget for beregning av trygdeavgiften og eventuell toppskatt) til en ordinær lønnsmottaker.

Topplister for 2830 Raufoss

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for 1964-kullet i Vestre Toten kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for Vestre Toten kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Søk etter personer i skattelistene fra 2009

Les hvorfor du ikke kan søke i 2010-tallene.

reklame