Skattelisten

Halvard Aure Bagøien

Født:
1984
Bosted:
0487 Oslo
Skattekommune:
Oslo
Skattefylke:
Oslo
År Inntekt Formue Skatt Endring inntekt
2009 559 686 0 231 161 366 936 (- 39,6%)
2008 926 622 0 467 366 1 001 530 (- 51,9%)
2007 1 928 152 0 894 873 1 351 013 (- 41,2%)
2006 3 279 165 0 1 515 658
 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt

Halvard tjente 259 001 kroner mer enn snittet i Oslo i 2009.

Halvard betalte 110,6% mer i skatt enn snittet for innbyggerne i Oslo i samme periode.

Formuen til Halvard er 712 089 kroner under snittet i Oslo.

Beregnet reell inntekt for Halvard Aure Bagøien i 2009
Skatteklasse 1:
 742 641
Skatteklasse 2:
 800 337

Modellen gir et estimat på personinntekt (pensjonsgivende inntekt, som er grunnlaget for beregning av trygdeavgiften og eventuell toppskatt) til en ordinær lønnsmottaker.

Topplister for 0487 Oslo

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for 1984-kullet i Oslo kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for Oslo kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Søk etter personer i skattelistene fra 2009

Les hvorfor du ikke kan søke i 2010-tallene.

reklame