Skattelisten

Tommy Kværnø

Født:
1972
Bosted:
7300 Orkanger
Skattekommune:
Orkdal
Skattefylke:
Sør-Trøndelag
År Inntekt Formue Skatt Endring inntekt
2009 306 927 0 110 469 16 541 (+ 5,7%)
2008 290 386 0 104 528 13 370 (+ 4,8%)
2007 277 016 0 97 394 25 006 (- 8,3%)
2006 302 022 0 106 293
 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt

Tommy tjente 55 717 kroner mer enn snittet i Orkdal i 2009.

Tommy betalte 36,8% mer i skatt enn snittet for innbyggerne i Orkdal i samme periode.

Formuen til Tommy er 343 211 kroner under snittet i Orkdal.

Beregnet reell inntekt for Tommy Kværnø i 2009
Skatteklasse 1:
 450 258
Skatteklasse 2:
 518 258

Modellen gir et estimat på personinntekt (pensjonsgivende inntekt, som er grunnlaget for beregning av trygdeavgiften og eventuell toppskatt) til en ordinær lønnsmottaker.

Topplister for 7300 Orkanger

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for 1972-kullet i Orkdal kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for Orkdal kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Søk etter personer i skattelistene fra 2009

Les hvorfor du ikke kan søke i 2010-tallene.

reklame