Skattelisten

Stein Arntsen

Født:
1946
Bosted:
4629 Kristiansand S
Skattekommune:
Kristiansand
Skattefylke:
Vest-Agder
År Inntekt Formue Skatt Endring inntekt
2009 189 320 51 553 41 460 46 623 (+ 32,7%)
2008 142 697 0 53 131 56 139 (- 28,2%)
2007 198 836 0 67 728 45 978 (- 18,8%)
2006 244 814 1 036 569 86 761
 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt

Stein tjente 79 525 kroner mindre enn snittet i Kristiansand i 2009.

Stein betalte 55,1% mindre i skatt enn snittet for innbyggerne i Kristiansand i samme periode.

Formuen til Stein er 490 837 kroner under snittet i Kristiansand.

Beregnet reell inntekt for Stein Arntsen i 2009
Skatteklasse 1:
 0
Skatteklasse 2:
 140 224

Modellen gir et estimat på personinntekt (pensjonsgivende inntekt, som er grunnlaget for beregning av trygdeavgiften og eventuell toppskatt) til en ordinær lønnsmottaker.

Topplister for 4629 Kristiansand S

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for 1946-kullet i Kristiansand kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for Kristiansand kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Søk etter personer i skattelistene fra 2009

Les hvorfor du ikke kan søke i 2010-tallene.

reklame