Skattelisten

Arild Johan Andreassen

Født:
1953
Bosted:
1101 Oslo
Skattekommune:
Holmestrand
Skattefylke:
Vestfold
År Inntekt Formue Skatt Endring inntekt
2009 62 858 0 18 070 61 968 (+ 6 962,7%)
2008 890 0 0 189 308 (- 99,5%)
2007 190 198 0 79 609 78 715 (+ 70,6%)
2006 111 483 0 11 571
 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt

Arild Johan tjente 199 998 kroner mindre enn snittet i Holmestrand i 2009.

Arild Johan betalte 79% mindre i skatt enn snittet for innbyggerne i Holmestrand i samme periode.

Formuen til Arild Johan er 294 003 kroner under snittet i Holmestrand.

Beregnet reell inntekt for Arild Johan Andreassen i 2009
Skatteklasse 1:
 152 484
Skatteklasse 2:
 231 666

Modellen gir et estimat på personinntekt (pensjonsgivende inntekt, som er grunnlaget for beregning av trygdeavgiften og eventuell toppskatt) til en ordinær lønnsmottaker.

Topplister for 1101 Oslo

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for 1953-kullet i Holmestrand kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for Holmestrand kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Søk etter personer i skattelistene fra 2009

Les hvorfor du ikke kan søke i 2010-tallene.

reklame