Skattelisten

Ali Ibrahim Ali

Født:
1979
Bosted:
3118 Tønsberg
Skattekommune:
Tønsberg
Skattefylke:
Vestfold
År Inntekt Formue Skatt Endring inntekt
2009 144 205 81 425 45 495 51 108 (- 26,2%)
2008 195 313 192 661 64 122 9 847 (- 4,8%)
2007 205 160 17 371 68 013 17 511 (- 7,9%)
2006 222 671 2 809 74 583
 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt

Ali Ibrahim tjente 129 560 kroner mindre enn snittet i Tønsberg i 2009.

Ali Ibrahim betalte 51,1% mindre i skatt enn snittet for innbyggerne i Tønsberg i samme periode.

Formuen til Ali Ibrahim er 361 797 kroner under snittet i Tønsberg.

Beregnet reell inntekt for Ali Ibrahim Ali i 2009
Skatteklasse 1:
 204 764
Skatteklasse 2:
 351 225

Modellen gir et estimat på personinntekt (pensjonsgivende inntekt, som er grunnlaget for beregning av trygdeavgiften og eventuell toppskatt) til en ordinær lønnsmottaker.

Topplister for 3118 Tønsberg

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for 1979-kullet i Tønsberg kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Topplister for Tønsberg kommune

 • Inntekt
 • Formue
 • Skatt
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
Henter data...

Søk etter personer i skattelistene fra 2009

Les hvorfor du ikke kan søke i 2010-tallene.

reklame